Po dobu nemoci P. Antonína Ptáčka prosím kontaktujte Salesiány ve Zlíně  na +420 604 957 656 (P. Dan Žůrek) nebo +420 577 019 682 a v případě pohřbu taktéž kostelníka Miroslava Zábojníka na tel.: +420 605 951 056.


 • Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna. ..... web
 • Slovo arcibiskupa Graubnera ke zpřísněným opatřením. ..... web
 • Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19. ..... web
 • Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021. ..... web
 • Přehled online vysílaných bohoslužeb. ..... web
 • Nedělní kázání pro děti | V JEHO POKOJI | P. Roman Vlk. ..... web
 • Nedělní kázání pro děti | KDE JE? | P. Roman Vlk. ..... web
 • Nedělní kázání pro děti | ZTRÁTA = ZISK | P. Roman Vlk. ..... web
 • Tomáš Halík: 2. neděle velikonoční. ..... web
 • Tomáš Halík: Radost vzkříšení. Promluva k Velikonoční neděli. ..... web
 • Arcibiskup Graubner k aktuálním opatřením: Věnujme čas adoraci a modlitbě růžence. ..... web
 • Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera. ..... web