Hnutí Modlitby matek

Velký Ořechov – na faře

Maminky:

Každou druhou středu ve 20:00 hodin.

Starší maminky a babičky:

Každé druhé pondělí v 18:30 (po mši sv.).

Částkov

Každé druhé úterý v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Kaňovice

Každý pátek v 16:45 v kapli.