• je určena dětem od čtyř let, které rády zpívají
  • děti se scházejí na faře jedenkrát týdně asi na 45 minut
  • učí se jednoduché písně přiměřené jejich věku (s kytarovým doprovodem)
  • zpěv doprovázejí pohybem, program je zpestřen hrami
  • dvakrát měsíčně děti zpívají při nedělní mši sv.
  • první setkání v letošním školním roce bude 3.9. v 17:15 na faře
  • na setkání se zpěváčky se těší Hanka Miklová

Zkoušky malé scholy jsou každý čtvrtek v 17:15 na faře.