• MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC. ..... PDF
 • Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022. ..... WEB
 • Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022. ..... PDF
 • Co je to advent? ..... WEB
 • Týden modliteb za mládež 2022. ..... WEB
 • Novéna k Červené středě 2022. ..... WEB
 • Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc listopad 2022. ..... WEB
 • Dušičkové odpustky přehledně. ..... WEB
 • Vysvětlení k odpustkům. ..... WEB
 • Skončilo 133. plenární zasedání České biskupské konference. ..... WEB
 • Na neděli 23. října 2022 připadá Světový den misií. ..... WEB
 • Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2022. ..... WEB
 • Biskup Konzbul: Růženec je modlitba mariánská i charismatická. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 9.10.2022 - 8.1.2023. ..... PDF
 • Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi. ..... WEB
 • Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ. ..... PDF
 • Modleme se za nového arcibiskupa. ..... WEB
 • Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN. ..... PDF
 • Arcidiecéze má nového administrátora, zvolen byl biskup Josef Nuzík. ..... WEB
 • Farní den - pozvánka. ..... JPG
 • Nedělní čtení – lektoři 3.07.2022 - 2.10.2022. ..... PDF
 • Pastýřský list k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě. ..... WEB
 • Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc červen 2022. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN. ..... PDF
 • V diecézní fázi synodálního procesu volají lidé po transparentnosti i spoluzodpovědnosti. ..... WEB
 • Poselství k 59. světovému dni modliteb za povolání. ..... WEB
 • Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN. ..... PDF
 • Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc květen 2022. ..... WEB
 • Skončilo 131. plenární zasedání ČBK. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN. ..... PDF
 • Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2022. ..... WEB
 • Modlitba za odpuštění: Pane, odpusť nám válku. ..... WEB
 • Prosím vás o štědrou pomoc, píše arcibiskup Graubner v pastýřském listu ke sbírce na kněžské platy. ..... WEB
 • Nedělní čtení – lektoři 27.03.2022 - 26.06.2022. ..... PDF
 • K zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se přidá celý svět. ..... WEB
 • Karneval skončil! Po oslavách masopustu má následovat zklidnění. ..... WEB
 • Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2022. ..... WEB
 • Nebojte se! ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN. ..... PDF
 • Poselství Svatého otce Františka k postní době 2022. ..... WEB
 • Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR. ..... PDF
 • Emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička dnes slaví 80 let. ..... WEB
 • Portál Liturgie.cz nabízí 27. ledna online formační setkání pro kostelníky. ..... WEB
 • Rozhovor s papežem Františkem: O svědectví sv. Josefa a rodičovství v pandemické době. ..... WEB
 • Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2022. ..... WEB
 • Arcibiskup olomoucký a předseda ČBK Mons. Jan Graubner se obrací na všechny věřící se svým přáním do nového roku 2022. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN. ..... PDF
 • Štědrodenní rozhovor papeže Františka: Aby naše srdce více hořela. ..... WEB
 • Pastýřský list arcibiskupa Graubnera: Pohled do betléma vede k proměně v moderní svatou rodinu. ..... WEB
 • Kalendář papežských liturgií na Vánoce. ..... WEB
 • Vánoční mše svaté s našimi biskupy. ..... WEB
 • Nedělní čtení – lektoři 26.12.2021 - 20.3.2022. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC. ..... PDF
 • Co je to advent? ..... WEB
 • Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu: Prožijme v rodině „synodu“. ..... WEB
 • Podpůrné materiály pro synodální proces v diecézích. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD. ..... PDF
 • Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad. ..... WEB
 • 26 modliteb za klima a stav ekologické nouze. ..... WEB
 • Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023. ..... WEB
 • Pastýřský list k zahájení synodální cesty. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN. ..... PDF
 • Arcibiskup Graubner: Úlohou evropské církve je předání víry následujícím generacím. ..... WEB
 • Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2021. ..... WEB
 • 6. videopozvánka biskupa Nuzíka k Roku rodiny Amoris laetitia. ..... WEB
 • Papež: Přistupovat ke světu jako zodpovědní správci. ..... WEB
 • Fotogalerie: Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 2021. ..... WEB
 • Kardinál Schönborn: Svatá Ludmila měla vliv na celé naše dějiny. ..... WEB
 • Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily. ..... WEB
 • Život Aničky Zelíkové byl s ochranou nenarozených spojen už od počátku. ..... WEB
 • Papež: Co to znamená kráčet za Ježíšem?. ..... WEB
 • Nedělní čtení – lektoři 26.09.2021 - 19.12.2021. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ. ..... PDF
 • Papež: Liturgie utrpěla pandemií. Obnovme ve farnostech vztah ke mši svaté. ..... WEB
 • Připomínka Martina Středy, kandidáta na blahořečení. ..... WEB
 • Papež František: Očkování proti koronaviru je úkonem lásky. ..... WEB
 • Poutní oslavy ve Štípě pamatují i na děti. ..... WEB
 • Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2021. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN. ..... PDF
 • Poselství Svatého otce Františka k postní době 2022. ..... WEB
 • Papež: Pryč od magické víry, milujte bez vypočítavosti. ..... WEB
 • Modleme se za Ukrajinu! ..... WEB
 • Papež: Mladí a staří se potřebují navzájem. ..... WEB
 • Biskup Malý ke Světovému dni seniorů a prarodičů. ..... WEB
 • 4. videopozvánka biskupa Nuzíka k Roku rodiny Amoris laetitia. ..... WEB
 • Soucit se rodí z kontemplace. ..... WEB
 • Pozdrav arcibiskupa Graubnera ke Světovému dni prarodičů a seniorů. ..... WEB
 • Výzva českých a moravských biskupů věřícím k nadcházejícím parlamentním volbám. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 27.06.2021 - 19.09.2021. ..... PDF
 • Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás. ..... WEB
 • Papež František: Bůh dává nově vzklíčit i neplodné půdě. ..... WEB
 • Papež František: Vaše prosby budou vyslyšeny, nevzdávejte se. ..... WEB
 • Papež František mluvil při audienci o překonávání obtíží v modlitbě. ..... WEB
 • Sjednocoval církve i lidi. ..... WEB
 • Svatá země: Papež vybízí celou církev k modlitbě za mír. ..... WEB
 • Kněžský seminář nabízí mladým mužům „cestu“ k hledání životního povolání. ..... WEB
 • Arcibiskup Graubner vysvětí pět novokněží. ..... WEB
 • Novéna k Duchu svatému. ..... WEB
 • Buďme s pronásledovanými křesťany, zní před 6. nedělí velikonoční. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN. ..... PDF
 • Papež zahájil růžencový "maraton" za ukončení pandemie. ..... WEB
 • Výzva předsedy ČBK k modlitbě za mír na Ukrajině. ..... WEB
 • Papež ke Dni země: Příroda nás potřebuje. ..... WEB
 • Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia. ..... WEB
 • Poselství Svatého otce k 58. světovému dni modliteb za povolání. ..... WEB
 • Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti". ..... WEB
 • „Stojanův květen“: arcibiskupství nabízí pomůcku pro májové pobožnosti. ..... WEB
 • Papežovo kázání o milosrdenství. ..... WEB
 • Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti. ..... WEB
 • Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Velikonocům. ..... WEB
 • Požehnané velikonoční svátky!. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN. ..... PDF
 • Velikonoční bohoslužby s biskupy českých a moravských diecézí. ..... WEB
 • Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby. ..... WEB
 • Nedělní čtení – lektoři 28.03.2021 - 20.06.2021. ..... PDF
 • Papež František: Jsme povoláni zasít semínka lásky. ..... WEB
 • Zvony se rozezní za oběti pandemie. ..... WEB
 • Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021. ..... WEB
 • Papež František: Chraňme krásu rodiny. ..... WEB
 • Prosme Stojana o zastavení pandemie, vyzval arcibiskup Graubner. ..... WEB
 • Papež zahájí 19. března Rok rodiny a manželství – Amoris laetitia. ..... WEB
 • Církev zve k prožití „24 hodin pro Pána“ i alternativními formami. ..... WEB
 • Kardinál Sandri prosí o solidaritu s křesťany ve Svaté zemi. ..... WEB
 • Papež František: Postní doba je cestou návratu k Bohu. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN. ..... PDF
 • Postní PPP… – duchovní obnova on-line nejen pro ženy. ..... WEB
 • Františkáni ze Svaté země nabízí během postní doby virtuální křížovou cestu. ..... WEB
 • Postní modlitba žalmů. ..... WEB
 • Církev se bude modlit v postní době za oběti pandemie. ..... WEB
 • Modleme se a podpořme během postu mladé kněze v misiích. ..... WEB
 • Když cítím, že někdo potřebuje oporu nebo radu, snažím se pomoct a modlím se za něj. ..... WEB
 • Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021. ..... WEB
 • Zamyšlení biskupa Nuzíka nad svátostí pomazání nemocných. ..... WEB
 • Malý průvodce postní dobou 2021 pro mobilní zařízení. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR. ..... PDF
 • Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím. ..... WEB
 • Petrův nástupce vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů. ..... WEB
 • Řeholníci učili online, jak se modlit s Božím slovem. Exercicie lectio divina jsou na internetu. ..... WEB
 • Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež. ..... WEB
 • Svatý otec k neděli Božího Slova: Vypnout televizi a otevřít Bibli. ..... WEB
 • Nóta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti k neděli Božího slova. ..... WEB
 • „Liturgický rok v textech Písma svatého“: přednáška k neděli Božího slova. ..... WEB
 • Služba lektora - přednáška. ..... WEB
 • Novoroční přání olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 20.12.2020 - 21.3.2021. ..... PDF
 • Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu. ..... WEB
 • Seriál dvouminutových videí o mši svaté z produkce Liturgie.cz. ..... WEB
 • Tříkrálová sbírka. ..... PDF
 • On-line exercicie se zaměří na Pannu Marii, přidat se může kdokoli. ..... WEB
 • Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021. ..... WEB
 • Nové Motu proprio rozšiřuje služby lektora a akolyty na ženy. ..... WEB
 • Podmínky ke získání daru odpustků v Roce sv. Josefa. ..... WEB
 • Katolický týdeník: Čas adventní almužny. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC. ..... PDF
 • Novéna za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí. ..... WEB
 • Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie. ..... WEB
 • Slavnost Ježíše Krista Krále. ..... WEB
 • Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám. ..... WEB
 • Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD. ..... PDF
 • Papež František: Modlitba je kyslík života. ..... WEB
 • Poselství Svatého otce Františka ke 4. světovému dni chudých. ..... WEB
 • Dokument České televize: Výročí kanonizace Anežky Přemyslovny. ..... WEB
 • Papež František: Modlitba je kormidlo, které řídí náš směr. ..... WEB
 • Během listopadu nabízí Arcibiskupské gymnázium videa se zamyšlením na každý pracovní den. ..... WEB
 • Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých. ..... WEB
 • Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se! ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN. ..... PDF
 • Olomoucká arcidiecézní Charita hledá lidi dobré vůle. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 6.9.2020 - 6.12.2020. ..... PDF
 • Bible nocí i dnem. ..... JPG
 • Nedělní čtení – lektoři 31.05.2020 - 30.08.2020. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN. ..... PDF
 • Připomínáme si 800. výročí narození svaté Zdislavy. ..... WEB
 • Duch Svatý spojuje všechny kameny. ..... WEB
 • Novéna- Svatodušní novéna (Vojtěch Kodet). ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN. ..... PDF
 • Katolický týdeník: Sto let Jana Pavla II. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN. ..... PDF
 • Pastýřský list biskupa Cikrleho "Cestou světla". ..... web
 • Novéna k Božímu milosrdenství.. ..... web
 • Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství. ..... web
 • Korunka k Božímu milosrdenství. ..... web
 • Postní doba. ..... web
 • Malý průvodce postní dobou - pro telefony s Androidem. ..... web
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 23.2.2020 - 24.05.2020. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR. ..... PDF
 • Časopis Milujte se! ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN. ..... PDF
 • Desatero ukazatelů lidských cest – deset velkých svobod člověka. ..... PDF
 • PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ. ..... PDF
 • PŘIJETÍ A DÁVÁNÍ. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 17.11.2019 - 16.2.2020. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD. ..... PDF
 • Modlitba sv. Františka z Assisi. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN. ..... PDF
 • Mše svatá 3 - Znamení kříže. ..... VIDEO
 • Mše svatá 4 - Pozdrav. ..... VIDEO
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ. ..... PDF
 • Mše svatá 1 - Kdy začíná mše svatá? ..... VIDEO
 • Mše svatá 2 - Vstupní zpěv ..... VIDEO
 • Blahoslavenstvá - Poetica Musica ..... VIDEO
 • Nedělní čtení – lektoři 11.8.2019 - 10.11.2019. ..... PDF
 • Papež František červen 2019. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN. ..... PDF
 • P. Vojtěch Kodet - Boží oheň ..... VIDEO
 • André Rieu - Panis Angelicus ..... VIDEO
 • Ptačí zpěv - opera ..... VIDEO
 • Takový je také Pákistán. ..... PPS nutno mít powerpoint pro shlédnutí prezentace
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN. ..... PDF
 • Papež František květen 2019. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 05.05.2019 - 04.08.2019. ..... PDF
 • MÁJOVÉ ÚVAHY. ..... PDF
 • Velikonoční přání. ..... PDF
 • ROZHOVOR S NÍM. ..... PPS nutno mít powerpoint pro shlédnutí prezentace
 • Buď, kde jsi - P. Štepán Smolen. ..... VIDEO
 • Baránok - Sima Martausová. ..... VIDEO
 • Modlitba Matky Terezy za kněze. ..... PDF
 • Kaple Redemptoris Mater ve Vatikáně. ..... WEB
 • Papež František duben 2019. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN. ..... PDF
 • Bazilika sv. Marka. ..... PPS nutno mít powerpoint pro shlédnutí prezentace
 • Křížová cesta za rodiny. ..... VIDEO
 • Nežne zlomený - Rieka Života. ..... VIDEO
 • Ekonomická pohádka. ..... PDF
 • Papež František březen 2019. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN. ..... PDF
 • Postní kapky 2019..
 • Zrcadlo společnosti. ..... PPS nutno mít powerpoint pro shlédnutí prezentace
 • Přednáška - Odpuštění - P. Vojtěch Kodet ..... VIDEO
 • Film - Spoveď. ..... VIDEO
 • Píseň - Žalm 51. ..... VIDEO
 • Farní ples Velký Ořechov 2019. ..... VIDEO
 • Kardinál Duka Parlamentu. ..... PDF
 • Biskup Malý ke zdanění restitucí. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 27.01.2019 - 28.04.2019. ..... PDF
 • HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2018. ..... PDF
 • Hospodaření Římskokatolické farnosti Velký Ořechov k 30.11.2018. ..... PDF
 • Tříkrálová sbírka 2019. ..... PDF
 • Dopis tříkrálovým koledníkům. ..... PDF
 • Prof. Piťha o Istanbulské úmluvě. ..... PDF
 • Papež František prosinec 2018. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC. ..... PDF
 • Modlitba za požehnání. ..... PPS nutno mít powerpoint pro shlédnutí prezentace
 • Čekám něco v adventu? - P. Vojtěch Kodet. ..... VIDEO
 • Padající talíře - evangelium obrazem. ..... VIDEO
 • Píseň: Veni, veni Emmanuel. ..... VIDEO
 • Pro děti a rodiče: Adventní cestičku k Bohu. ..... WEB
 • Papež František listopad 2018. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD. ..... PDF
 • Film: Pro větší slávu - pravdivý příběh Kristiády. ..... VIDEO
 • Píseň: Láskou nás prikrývaj. ..... VIDEO
 • 10 nejkrásnějších jezer na světě. ..... PPS nutno mít powerpoint pro shlédnutí prezentace
 • Nedělní čtení – lektoři 21.10.2018 - 20.01.2019. ..... PDF
 • Naléhavý úmysl papeže Františka na říjen 2018. ..... PDF
 • Poselství Svatého otce Františka ke IV. Světovému dni modliteb za péči o stvoření. ..... PDF
 • ISTANBULSKÁ ÚMLUVA - ÚSKALÍ A FAKTA. ..... PDF
 • 10 x NE Istanbulské úmluvě. ..... PDF
 • Duchovní služba v nemocnicích. ..... PDF
 • 50 let Humanae vitae. ..... PDF
 • O.K.O - září-říjen 2018. ..... PDF
 • Metodika - karticky pro děti. ..... PDF
 • Misionář malomocných 2018/3. ..... PDF
 • Papež František září 2018. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ. ..... PDF
 • Moudrá zamyšlení. ..... PPS
 • Nevyžádané rady mládeži - Marek Orko Vácha.
 • Život svoj Ti odovzdám...
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN. ..... PDF
 • Papež František srpen 2018. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 15.7.2018 - 7.10.2018. ..... PDF
 • Papež František červen 2018. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN. ..... PDF
 • Udělej si čas. ..... PPS nutno mít powerpoint pro shlédnutí prezentace
 • Video: Traja vy, traja my.. ..... VIDEO
 • Píseň: Adoro te. ..... VIDEO
 • Video: Naše planeta. ..... VIDEO
 • Přednáška P. Vojtěcha Kodeta: Žít Boží Slovo jako Maria. ..... VIDEO
 • Píseň: Ave Maria. ..... VIDEO
 • Video: Kaktusy rozkvétají. ..... VIDEO
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN. ..... PDF
 • Papež František květen 2018. ..... PDF
 • Pohádkové hrady. ..... PPS nutno mít powerpoint pro shlédnutí prezentace
 • List Svatého otce u příležitosti 55. světového dne modliteb za povolání. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 8.4.2018 - 8.7.2018. ..... PDF
 • Mešní intence misionářům. ..... PDF
 • Modlitba za rodiny. ..... PDF
 • Papež František březen 2018. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN. ..... PDF
 • Postní předsevzetí. ..... JPG
 • Postní kapky 2018. ..... JPG
 • Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám. ..... PDF
 • MISIONÁŘ MALOMOCNÝCH 2018/1. ..... PDF
 • Zápis ze setkání středisek farních charit. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 31.12.2017 - 4.4.2018. ..... PDF
 • Papež František prosinec. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC. ..... PDF
 • Návrh bočního oltáře. ..... PDF
 • Milión dětí se modlí růženec. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN. ..... PDF
 • Papež František říjen 2017. ..... PDF
 • Stezka sv. Františka. ..... PDF
 • První soboty v měsíci. ..... PDF
 • Píseň: Neopouštěj nás (Svatý Václave).
 • Virtuální prohlídka: Kostelík Guty před zapálením.
 • Nedělní čtení – lektoři 24.9.2017 - 24.12.2017. ..... PDF
 • JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE. ..... JPG
 • FATIMA 1917 – 2017 – SLAVENÍ JUBILEA V ČR. ..... PDF
 • KALENDÁŘ FARNOSTI NA ROK 2017. ..... PDF
 • DUCHOVNÍ SLOVO WAF – Světového apoštolátu ČR - SRPEN 2017. ..... PDF
 • Papež František září 2017. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ. ..... PDF
 • 1. soboty v měsíci. ..... PDF
 • Papež František srpen 2017. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 18.6.2017 - 17.9.2017. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN. ..... PDF
 • Papež František červen 2017. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVEN. ..... PDF
 • Pastorační asistent - správce. ..... PDF
 • Unikátní a jedinečná místa (vyžaduje powerpoint).

 • Papež František květen 2017. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN. ..... PDF
 • Velikonoční přání. ..... PDF
 • Papež František duben 2017. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 12.3..2017 až 16.6.2017. ..... PDF
 • Leták postní almužny. ..... PDF
 • Rozpis na křížové cesty 2017. ..... PDF
 • Papež František únor 2017. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR. ..... PDF
 • HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2016. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 4.12..2016 až 5.3.2017. ..... PDF
 • Misionář malomocných 2016/4. ..... PDF
 • Arcibiskup Ludwig Schick se ohradil proti hororovým klaunům. ..... PDF
 • Církev o úctě k ostatkům zemřelých. ..... PDF
 • "BABY" BISKUP. ..... PDF
 • Papež František listopad 2016. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD. ..... PDF
 • Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 28.8.2016 až 27.11.2016. ..... PDF
 • Misionář malomocných 2016/3. ..... PDF
 • Papež František srpen 2016. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN. ..... PDF
 • Trhlina ve džbánu. (prezentace v powerpointu)
 • P. Engelmar Unzeitig. ..... PDF
 • Papež František červenec 2016. ..... PDF
 • Karlův most. ..... PDF
 • Kapky deště.
 • Papež František červen 2016. ..... PDF
 • Myšlenky červen 2016. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 22.5.2016 až 21.8.2016. ..... PDF
 • Misionář malomocných 2.2016. ..... PDF
 • NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. ..... PDF
 • Pomoc Charity uprchlíkům. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 14.2.2016 až 15.5.2016. ..... PDF
 • Výzva k přihláškám do kněžského semináře. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR. ..... PDF
 • Papež František únor 2016. ..... PDF
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016. ..... PDF
 • KALENDÁŘ FARNOSTI NA ROK 2016. ..... PDF
 • Hospodaření farnosti 2015. ..... PDF
 • Svaté přijímání a bezlepková dieta. ..... PDF
 • Závěrečná zpráva biskupské synody pro Svatého otce Františka. ..... PDF
 • Svatý rok. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 13.12.2015–7.2.2016. ..... PDF
 • Advent. (prezentace v powerpointu)
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC. ..... PDF
 • MISIONÁŘ MALOMOCNÝCH. ..... PDF
 • P. Antonín Šuránek. ..... PDF
 • Papež František říjen 2015. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN. ..... PDF
 • Papež František září 2015. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ. ..... PDF
 • Eucharistická hodina. ..... PDF
 • Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství. ..... PDF
 • Mimořádné jubileum Božího milosrdenství. ..... PDF
 • KALENDÁŘ FARNOSTI NA ROK 2015. ..... PDF
 • MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ ANNY BOHUSLAVY TOMANOVÉ. ..... PDF
 • Misionář malomocných 2015 – 3. ..... PDF
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN. ..... PDF
 • Papež František. ..... PDF
 • Nádherná logika duchovního dění. ..... PDF
 • Kristýn služebník – slevy ENERGIÍ pro vaše domácnosti. ..... PDF
 • Píseň Jsi má naděje.
 • Pravidla radostného křesťanství – L. Wolker. ..... PDF
 • Modlitba papeže Františka pro každý prst ruky. ..... PDF
 • Varhanni Bible. ..... PDF
 • Modlitba ve stáří. ..... PDF ..... Hostýnská Madona. ..... PDF
 • MODLITBA O VYSLYŠENÍ NA PRÍMLUVU ANICKY ZELÍKOVÉ. ..... PDF
 • Služebník Boží P. Antonín Šuránek ..... PDF