K vyřizování svých záležitostí na faře můžete využívat zvláště středeční dopoledne od 8 do 10 h. a čtvrtek odpoledne od 14:30 do 16:30 h.

 • Papež: Liturgie utrpěla pandemií. Obnovme ve farnostech vztah ke mši svaté. ..... WEB
 • Připomínka Martina Středy, kandidáta na blahořečení. ..... WEB
 • Papež František: Očkování proti koronaviru je úkonem lásky. ..... WEB
 • Poutní oslavy ve Štípě pamatují i na děti. ..... WEB
 • Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2021. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN. ..... PDF
 • Papež: Pryč od magické víry, milujte bez vypočítavosti. ..... WEB
 • Papež: Mladí a staří se potřebují navzájem. ..... WEB
 • Biskup Malý ke Světovému dni seniorů a prarodičů. ..... WEB
 • 4. videopozvánka biskupa Nuzíka k Roku rodiny Amoris laetitia. ..... WEB
 • Soucit se rodí z kontemplace. ..... WEB
 • Pozdrav arcibiskupa Graubnera ke Světovému dni prarodičů a seniorů. ..... WEB
 • Výzva českých a moravských biskupů věřícím k nadcházejícím parlamentním volbám. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 27.06.2021 - 19.09.2021. ..... PDF
 • Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás. ..... WEB
 • Papež František: Bůh dává nově vzklíčit i neplodné půdě. ..... WEB
 • Papež František: Vaše prosby budou vyslyšeny, nevzdávejte se. ..... WEB
 • Papež František mluvil při audienci o překonávání obtíží v modlitbě. ..... WEB
 • Sjednocoval církve i lidi. ..... WEB
 • Svatá země: Papež vybízí celou církev k modlitbě za mír. ..... WEB
 • Kněžský seminář nabízí mladým mužům „cestu“ k hledání životního povolání. ..... WEB
 • Arcibiskup Graubner vysvětí pět novokněží. ..... WEB
 • Novéna k Duchu svatému. ..... WEB
 • Buďme s pronásledovanými křesťany, zní před 6. nedělí velikonoční. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN. ..... PDF
 • Papež zahájil růžencový "maraton" za ukončení pandemie. ..... WEB
 • Výzva předsedy ČBK k modlitbě za mír na Ukrajině. ..... WEB
 • Papež ke Dni země: Příroda nás potřebuje. ..... WEB
 • Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia. ..... WEB
 • Poselství Svatého otce k 58. světovému dni modliteb za povolání. ..... WEB
 • Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti". ..... WEB
 • „Stojanův květen“: arcibiskupství nabízí pomůcku pro májové pobožnosti. ..... WEB
 • Papežovo kázání o milosrdenství. ..... WEB
 • Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti. ..... WEB
 • Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Velikonocům. ..... WEB
 • Požehnané velikonoční svátky!. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN. ..... PDF
 • Velikonoční bohoslužby s biskupy českých a moravských diecézí. ..... WEB
 • Výjimka ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby. ..... WEB
 • Nedělní čtení – lektoři 28.03.2021 - 20.06.2021. ..... PDF
 • Papež František: Jsme povoláni zasít semínka lásky. ..... WEB
 • Zvony se rozezní za oběti pandemie. ..... WEB
 • Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021. ..... WEB
 • Papež František: Chraňme krásu rodiny. ..... WEB
 • Prosme Stojana o zastavení pandemie, vyzval arcibiskup Graubner. ..... WEB
 • Papež zahájí 19. března Rok rodiny a manželství – Amoris laetitia. ..... WEB
 • Církev zve k prožití „24 hodin pro Pána“ i alternativními formami. ..... WEB
 • Kardinál Sandri prosí o solidaritu s křesťany ve Svaté zemi. ..... WEB
 • Papež František: Postní doba je cestou návratu k Bohu. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC BŘEZEN. ..... PDF
 • Postní PPP… – duchovní obnova on-line nejen pro ženy. ..... WEB
 • Františkáni ze Svaté země nabízí během postní doby virtuální křížovou cestu. ..... WEB
 • Postní modlitba žalmů. ..... WEB
 • Církev se bude modlit v postní době za oběti pandemie. ..... WEB
 • Modleme se a podpořme během postu mladé kněze v misiích. ..... WEB
 • Když cítím, že někdo potřebuje oporu nebo radu, snažím se pomoct a modlím se za něj. ..... WEB
 • Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021. ..... WEB
 • Zamyšlení biskupa Nuzíka nad svátostí pomazání nemocných. ..... WEB
 • Malý průvodce postní dobou 2021 pro mobilní zařízení. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC ÚNOR. ..... PDF
 • Modleme se za mládež, která teď činí důležitá rozhodnutí, píše arcibiskup Graubner věřícím. ..... WEB
 • Petrův nástupce vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů. ..... WEB
 • Řeholníci učili online, jak se modlit s Božím slovem. Exercicie lectio divina jsou na internetu. ..... WEB
 • Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež. ..... WEB
 • Svatý otec k neděli Božího Slova: Vypnout televizi a otevřít Bibli. ..... WEB
 • Nóta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti k neděli Božího slova. ..... WEB
 • „Liturgický rok v textech Písma svatého“: přednáška k neděli Božího slova. ..... WEB
 • Služba lektora - přednáška. ..... WEB
 • Novoroční přání olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. ..... WEB
 • MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN. ..... PDF
 • Nedělní čtení – lektoři 20.12.2020 - 21.3.2021. ..... PDF
 • Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu. ..... WEB
 • Seriál dvouminutových videí o mši svaté z produkce Liturgie.cz. ..... WEB
 • Nástěnka archiv