Z historie kaple

Základní kámen položen 4.10.1898. Tak položen základ svatyni, v níž vždy chváleno, velebeno a uctíváno bude neposkvrněné Srdce Panny Marie, jíž kaple dle přání zakladatele Jana Kořínka byla zasvěcena. Učitel Kořínek a jeho následník Josef Kotek, v té době velmi pokrokoví reformátoři školství a kultury luhačovického Zálesí, působili v obci.

Důvody k tomuto usnesení o stavbě předvedeny tyto:

  1. Obecní zvonice, která dosud na školní budově se nachází jest již ve stavu tak špatném, že každoročně vyžaduje větší a nákladnější opravy.

  2. Školní úřad mimo to naléhá již delší dobu na odstranění zvonice ze školní budovy.

  3. Nízkost nynější zvonice jest příčinou, že si občané stěžují že zvonění neslyší.

Obecní výbor uradiv se o předložené záležitosti, usnesl se, aby nová kaple byla vystavěna družstvem na památku jubilejí šedesátiletého kněžství sv. Otce Lva XIII. a padesátiletého panování Jeho Veličenstva a krále Františka Josefa I. a obcí v držení i opatrování navždy přijata byla.

Zmocňuje pana starostu obce Floriána Velíska, dva obecní radní Františka Dýnku a Tomáše Uhříčka, dále dva členy obecního výboru Josefa Kotka a Jana Janču, aby další potřebné závazné listiny podepsali a o brzké provedení a schválení tohoto usnesení u vysokého moravského výboru zemského se postarali.

Nová jubilejní kaple vystavena jest bez nákladu obecního, pouze z dobrovolných sbírek na penězích i materiálu – kamene, cihel, dřeva i poskytnuté práce tažní a ruční. Kaple je rovněž darovanou břidlicí kryta.

Věž, jež má pro budoucnost sloužiti jako obecní zvonice, jest vystavěna z pálených cihel, je 16 metrů vysoká a pocinkovaným plechem kryta.

Dle tohoto dobrého vystavení kaple ani věž nebude na dlouhý čas opravy potřebovati.

Tomuto na svědectví přitisklo představenstvo obce obecní pečeť.

Vystavená kaple po necelých 100 let odolávala všem nástrahám doby, obou válek i počasí. Byly na ní prováděny jen opravy střechy, fasády, zavedení elektroinstalace, další dobou neseny modernizace a údržby.

Dne 14. dubna 1998 byla prohlášena za kulturní památku. Kaple je vystavena jako objekt drobné sakrální architektury a jeho čistota nebyla žádnými zásahy narušena.

Proto u příležitosti 100. výročí vysvěcení kaple je snaha kaplové rady o uvedení stavby do dobrého stavu, provedení žádoucí stavební obnovy, a tím záchranu této stavby, která je významnou architektonickou i urbanistickou dominantou obce pro další generace.

Starý, dřevěný, věkem sešlý oltář již rovněž nevyhovoval liturgickým účelům, proto byl navržen a zhotoven nový svatostánek a ambón.

Finanční prostředky se podařilo získat od sponzorů, peněžních darů občanů a rodáků.

Je zřejmé, že Panna Maria si našla své místo v srdcích věřících v Částkově.